Arkitektur i Örebro

När man väljer arkitekt att samarbeta med är det viktigt att man väljer en pålitlig arkitekt, för att minimera risken för framtida fel. En pålitlig arkitekt är en som har stor kunskap och lång erfarenhet av olika typer av material, olika väder/klimatförhållanden, olika sorters arkitekturer, från både små samt stora projekt.

På ToppBygg i Örebro har våra kunniga arkitekter stor kompetens och är vana att leda komplexa byggprojekt. Därför kan vi agera allt från en liten rådgivande roll till att ha ett helhetsansvar som styrande projektledare. Det kan gälla allt från att arkitekterna ska ta fram egna arkitektritningar till att ge input på önskad design.

Då vi har stor erfarenhet av olika byggmaterial, för både invändigt samt utvändigt bruk, kan vi därför komma med lämpliga materialval. Det kan vara material som exempelvis ska tåla vissa klimat, har vissa funktionella fördelar eller helt enkelt är estetisk passande, allt utifrån vad du önskar uppnå med ditt byggprojekt.

ToppBygg hjälper dig med helhetslösningen

Vi på ToppBygg vet hur viktigt det är att man har rätt underlag vid varje byggnation, oavsett hur litet eller hur stort projektet än må vara. Vi vill alltid göra det enkelt och smidigt för alla våra kunder i Örebro med omnejd, därför erbjuder vi dig en helhetslösning, där vi hjälper dig hela vägen genom projektet. Våra arkitekter tar då hand om allt som har med själva arkitekturen att göra från skiss till färdig byggnad, så som att ta fram ritningar, skisser, kostnadsberäkningar och detaljplaner m.m. medan våra snickare tar hand om själva bygget.

Genom att utföra hela projekteringen tar vi på oss ansvaret för att utforma alla de arkitektskisser, utredningar, bygglovshandlingar, förfrågningsunderlag för olika entreprenadformer och arbetshandlingar som behövs för att du ska kunna bygga din om-, till – eller nybyggnad.

På detta sätt slipper du som kund involveras i varje detalj, vilket gör att du istället kan överblicka helheten för att säkerställa att din vision av bygget blir förverkligat. Vår målsättning är att åstadkomma lösningar som ger god funktion och god ekonomi, såväl i produktionsskedet som i driftsskedet samt att byggnaden får en utformning som är i likhet med dina förväntningar. Tillsammans ser vi till att dina visioner blir verklighet!

Har du länge drömt om att bygga det perfekta huset som passar just dina behov, kanske ska du bygga det uterummet där du ska förvara sommarmöblerna eller är det äntligen den mysiga vinterträdgården som ska byggas? Vare sig du vill bygga en tillbyggnad av din privata bostad, behöver reparera befintlig byggnad, kanske en ombyggnad på ditt fritidshus eller helt enkelt bygga nytt kan du alltid behöva hjälp av en arkitekt med att skissa fram själva arkitekturen.

Tar du hjälp av en arkitekt vet du dessutom att ritningarna blir korrekt utförda enligt de svenska standard och regelverk som gäller i dagsläget och att allt är genomtänk som hur elen samt vattenledningar ska dras genom huset. Framför allt så får du skissen till ett hus som kommer att stå många år, trots yttre påverkan, utan att få några fuktskador eller annan skadlig åverkan på fastigheten.

Arkitekttjänster vi utför:

Skisser
Utredningar
Bygglovshandlingar
Förfrågningsunderlag för olika entreprenadformer
Färgsättningar
Materialval
Byggadministration
Kostnadsberäkningar

Byggnationer vi genomför:

Ombyggnad
Tillbyggnad
Utbyggnad
Reparationer
Nybyggnationer
Underhåll

Tjänsterna utför vi på:

Privata bostäder
Fritidshus